Biuletyn Informacji Publicznej

Wpisano dnia: 05.09.2019r.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.
informacja

Wpisano dnia: 04.09.2019r.
Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.
informacja

Wpisano dnia: 02.09.2019r.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.
informacja

Wpisano dnia: 19.08.2019r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2019r.

Zobacz...

Wpisano dnia: 14.06.2019r.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko głównego księgowe w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.
informacja

Wpisano dnia: 08.05.2019r.
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:
Rachunek zysków i strat jednostki- część 1
Rachunek zysków i strat jednostki- część 2
Zestwienie zmian w funduszu jednostki - część 1
Zestwienie zmian w funduszu jednostki - część 2
Bilans - część 1
Bilans - część 2
Bilans - część 3
Informacja dodatkowa

Wpisano dnia: 07.05.2019r.
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko głównego księgowe w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.
informacja

Wpisano dnia: 27.03.2019r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
Termin rozpoczęcia pracy: 02.05.2019r.

zawiadomienie_str1
zawiadomienie_str2
zawiadomienie_str3
zawiadomienie_str4

Wpisano dnia: 23.11.2017r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla typu miał węglowy, ekogroszek z dowozem do kotłowni Zespołu Szkół Ekonomiczncyh i Ogólnokształcących w Oleśnie.
zawiadomienie_str1
zawiadomienie_str2

Wpisano dnia: 22.11.2017r.
Protokół z otwarcia ofert, które wpłynęły do ZSEiO w Oleśnie do dn.20.11.2017r.(do godz. 10.30)
protokół

Wpisano dnia: 18.11.2016r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla typu miał węglowy, ekogroszek z dowozem do kotłowni Zespołu Szkół Ekonomiczncyh i Ogólnokształcących w Oleśnie.
zawiadomienie_str1
zawiadomienie_str2

Wpisano dnia: 05.02.2013r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego wraz z dowozem do kotłowni Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie.
Pliki przygotowano w programie Microsoft Office Word 1997-2003.
streszczenie
zawiadomienie

Wpisano dnia: 14.01.2013r.
Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę węgla z dowozem do kotłowni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.
Pliki przygotowano w programie Microsoft Office Word 1997-2003.
Umowa
Specyfikacja
Formularz
Załącznik

Wpisano dnia: 12.01.2012r.
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie oraz Komisja przetargowa powołana w dniu 15.12.2011 r., zarządzeniem dyrektora nr 289 informuje, że do dnia 09.01.2012 r. do godz. 10³º wpłynęły trzy oferty...
Ogłoszenie
Streszczenie

Wpisano dnia: 22.12.2011r.
Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę węgla z dowozem do kotłowni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.
Pliki przygotowano w programie Microsoft Office Word 2003.
Dostawa - Opis 1 jpg
Dostawa - Opis 2 jpg
Dostawa - Opis 3 jpg
Dostawa - Opis 4 jpg
Specyfikacja
Formularz oferty
Oświadczenie oferenta
Umowa
Wpisano dnia: 05.08.2011r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej ubezpieczenia.
Zobacz...

Wpisano dnia: 26.07.2011r.
Zamówienie na kompleksowe ubezpieczenie w zakresie:
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży w placówkach oświatowych
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej personelu w placówkach oświatowych
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolne ubezpieczenia zamawiającego
Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wpisano dnia: 03.01.2011r.
Najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego wraz z dowozem do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie przedłożyła firma:
P.W. ATEX Sp. z o.o.
44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 3
Czytaj więcej...

W załączniku:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Wpisano dnia: 10.12.2010r.
Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę węgla z dowozem do kotłowni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.
Specyfikacja
Formularz oferty
Oświadczenie oferenta
Umowa...
Opis 1
Opis 2
Opis 3
Opis 4

Wpisano dnia: 21.12.2009r.
Przetarg nieograniczony na dostawę węgla i miału węglowego wraz z dowozem do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie zakończony.
Wybrano ofertę firmy: W-ENERGIA SP.Z O.O 44-145 Pilchowice, Ul. Gliwicka 3.
Szczegółowa treść ogłoszenia
Specyfikacja oceny i porównania złożonych ofert

Wpisano dnia: 04.12.2009r.
Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę węgla orzech i miału węglowego do kotłowni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania.
Termin składania ofert - 17.12.2009r. do godz. 10.30.
Specyfikacja
Formularz oferty węgla orzech
Formularz oferty miału węglowego
Oświadczenie oferenta
Umowa

Wpisano dnia: 22.01.2009r.
Konkurs na głównego księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie zakończony.
Lista kandydatów
Czytaj więcej...

Wpisano dnia: 29.12.2008r.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.
Czytaj dalej...