Harmonogram ustnego egzaminu maturalnego
w naszej szkole podamy w kwietniu 2017r.


Wszystkie informacje, komunikaty,
procedury i szczegółowe instrukcje dotyczące egzaminów maturalnych w 2017r. dostępne są na stronach:


Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
www.cke.edu.pl

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
www.oke.wroc.pl