Plan lekcji
D.Mielczarek - Koziołek (DM) G.Pilarz - Wurszt (GP) D.Stasieńko (DS)
B.Bednarska - Suder (BB) M.Dolik (MD) K.Kacała (Ka)
G.Kaliciak (GK) A.Kanas (AK) J.Kaczmarczyk (JK)
M.Kierat (MK) K.Konieczna (KK) B.Koj (BK)
K.Kopyto (Ko) M.Kubacki (Ku) M.Maroń - Trawińska (MT)
A.Napieraj (NA) M.Musiał (MM) E.Niejadlik (EN)
M.Osowska (MO) Z.Pytka (ZP) D.Sowa (SD)
M.Szlosarczyk (MS) M.Zalewska - Słowik (MZ)
A.Zdańska - Piszczek (AZ) T.ks. Kornek (VK)