Praktyki zawodowe odbędą się w marcu/kwietniu 2019r. dla uczniów klas II oraz w maju 2018r. dla uczniów klas III

Prezentacja...uruchom...

Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019r.

Technikum Ekonomiczne
termin: 25.03.2019r.- 12.04.2019r. i od 15-17.04.2019r. klasa II
termin: 06.05.2019r.- 24.05.2019r. klasa III
miejsce praktyk: przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe.

Technikum Hotelarskie
termin: 18.03.2019r.-12.04.2019r. klasa II
termin: 06.05.2019r.-31.05.2019r. klasa III
miejsce praktyk: hotele

Technikum Architektury Krajobrazu
termin: 01.04.2019r.-12.04.2019r. klasa II
miejsce praktyk: przedsiębiorstwa, gospodarstwa zajmujące się urządzaniem, pielęgnowaniem i ochroną terenów zieleni.

Technikum Logistyczne
termin: 01.04.2019r.- 12.04.2019r. klasa II
termin: 06.05.2019r.- 17.05.2019r. klasa III
miejsce praktyk: przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze logistyki.