Prezentacja kierunków dla absolwentów gimnazjum i absolwnetów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020
Zobacz...

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Zobacz...


TECHNIKUM nr 2 w OLEŚNIE

Technikum Architektury Krajobrazu
o specjalności projektowanie wnętrzW roku szkolnym 2019/2020 proponujemy absolwentom gimnazjum i absolwentom szkoły podstawowej naukę w Technikum Architektury Krajobrazu w oparciu o wdrożoną innowację „Projektowanie wnętrz” z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych.
W trakcie nauki uczeń zostanie przygotowany do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej absolwent otrzyma dypom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Absolwent posiądzie umiejętność:
- sporządzania rysunków technicznych z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych,
- opracowania projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów architektury wnętrz w oparciu o profesjonalne programy projektowe, a także obiektów roślinnych z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
- dobierania materiałów budowlanych do wykonania małych form architektury krajobrazu,
- przygotowania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o programy komputerowe oraz prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania.

Absolwent szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu może podjąć pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Praktyki zawodowe uczniowie będą realizować w firmach projektowych związanych z architekturą krajobrazu oraz w firmach związanych z urządzaniem, projektowaniem i pielęgnacją małych obiektów architektury krajobrazu.
Praktyki dla technika architektury krajobrazu organizowane są w przedsiębiorstwach zajmujących się urządzaniem, pielęgnowaniem i ochroną terenów zieleni w wymiarze 4 tygodni.(w klasie 2 i 3)
Dodatkowo w ramach projektów unijnych uczniowie realizują 4-tygodniowe staże ściśle związane z danym kierunkiem.Technikum Architektury Krajobrazu w obiektywie:
Zapraszamy na facebook'a...UWAGA! Po zalogowaniu się - wystarczy w okienku "Szukaj znajomych" wpisać pełną nazwę naszej szkoły:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie