Serdecznie zapraszamy rodziców na wywiadówkę
klasy I, II, III i IV
dn. 23.01.2019r. o godz. 16.00
dn. 20.03.2019r. o godz. 16.00 - klasy maturalne
dn. 16.05.2019r. o godz. 16.00

UWAGA! Dn. 29 maja 2019r. o godz. 16.00 w naszej szkole odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas 1, 2 i 3 w sprawie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole oraz osób i instytucji do których można zgłosić się w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

22.12.2018r. - 01.01.2019r. - przerwa świąteczna
26.01.2019r. - 10.02.2019r. - ferie zimowe
18.04.2019r. - 23.04.2019r. - wiosenna przerwa świąteczna
29.04.2019r. - 03.05.2019r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych
Serdecznie zapraszamy rodziców na indywidualne spotkania z nauczycielami

klasy I, II, III, IV:
dn. 04.10.2018r. w godz. 15.00 - 16.00
dn. 06.03.2019r. w godz. 15.00 - 16.00

Składki na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł (40 zł na drugie dziecko)
Składkę można wpłacać w całości lub w 2 ratach:
I rata - do 31 grudnia 2017r. (30 zł)
II rata - do 29 lutego 2018r. (30 zł)

Istnieje możliwość wpłaty na konto Rady Rodziców.
NR KONTA RADY RODZICÓW
Rada Rodziców w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, ul.Powstańców Śl.4, 46-300 OLESNO
PKO Bank Polski S.A.Oddział I Opole
15 1020 3668 0000 5102 0009 2189
Pieniądze można też wpłacać pani Annie Dudek p.101 w internacie (piętro).
W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza 2 lub więcej dzieci kwota od drugiego wynosi 50 % kwoty pełnej.


Zarząd Rady Rodziców:
- przewodniczący: Andrzej Krzywoń
- zastępca przewodniczącego: Marta Wolna
- sekretarz: Beata Porębska
- członkowie Rady Rodziców: Renata Kompala, Arkadiusz Grulkowski