ECDL w naszej szkole - w laboratorium edukacyjnym!

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
(ECDL - European Computer Driving Licence)


jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.
Cele ECDL
• Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę. • Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera. • Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną. • Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.
Egzaminy
Egzaminy sprawdzają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne i obejmują:
Egzamin teoretyczny:
• Podstawy technik informatycznych dotyczące użytkowania i zastosowań komputerów.
Egzaminy praktyczne:
• Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami - znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
• Przetwarzanie tekstów - używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Większość obecnie używanych dokumentów jest tworzona i opracowywana przy użyciu programów przeznaczonych do tego celu.
• Arkusze kalkulacyjne - podobne do zwykłych formularzy rachunkowych, umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
• Użytkowanie baz danych - pomagają w organizowaniu dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
• Grafika menedżerska i prezentacyjna - grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu dziedzinach, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
• Przegladanie stron internetowych i komunikacja - zastosowanie sieci rozwinęło się z potrzeby wspólnego korzystania z zasobów i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Dzisiaj, gdy miliony komputerów na całym świecie są ze sobą połączone, ważne jest, żeby posiadacze ECDL umieli wydajnie korzystać z -autostrady informatycznej-.
•Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanym egzaminatorów w ciągu trzech lat.

Kolejne egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet tym samym kraju. Egzaminy w całej Europie są ekwiwalentne.
Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo. Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania. Poszczególne moduły - o ile jest to możliwe - mogą być połączone poprzez użycie zintegrowanych pakietów oprogramowania.


Dokładne informacje na stronach:
Źródło ECDL Polska (http://ecdl.pl)
www.kiss.pl