Projekt unijny wdrożony w naszej szkole od roku szkolnego 2009/2010.
Składa się z 3 sekcji:
matematyczno-naukowo-technicznej (biologia)
przedsiębiorczości
informatycznej.


Uczestnicy projektu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
im. M. Kopernika w Oleśnie:


Dodatkowym atutem dla naszej szkoły są bezpłatne zajęcia dla uczniów potrzebujących wsparcia z takich przedmiotów jak:
* matematyka
* fizyka
* biologia.


Opis projektu realizowanego w naszej szkole...pobierz
We współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach zrealizowaliśmy następujące zadania:

Rok szkolny 2011/2012

* V Festiwal Nauki w naszej szkole - 5 styczeń 2012r.
* Wycieczka do Nowego Sącza w dn. 16-18.11.2011r.
* widok ogrodu szkolnego z października 2011r.
* potwierdzenie udziału uczniów w projekcie w roku szkolnym 2011/2012
* "Warsztaty Aktywności Własnej" dn. 27, 28.09.2011 oraz 03,04,05 i 06.10.2011r.

Rok szkolny 2010/2011

* rekrutacja uczniów na rok szkolny 2010/2011
* prace w szkolnym ogrodzie z dn. 09 września 2010r.
* widok szkolnego ogrodu z dn. 29 października 2010r.
* wyjazd na 3- dniową wycieczkę do Krakowa
* wyjazd na 1-dniową wycieczkę do Katowic
* zajęcia z doradcą zawodowym w klubie "Ptyś"
* 3 Festiwal Nauki w naszej szkole - 26 styczeń 2011r.
* 4 Festiwal Nauki w naszej szkole - 24 marzec 2011r.
* 3-dniowa wycieczka do Łodzi
* widok szkolnego ogrodu z dn.01.04.2011r.
* "Warsztaty Aktywności Własnej" w dn. 06.04 - 08.04.2011r.


Rok szkolny 2009/2010

* rekrutacja na rok szkolny 2009/2010
* widok szkolnego ogrodu z dn.23 listopada 2009r.
* I zjazd inaugurujący dla uczestników projektu w Katowicach
* zajęcia z doradcą zawodowym w klubie "Ptyś"
* I Festwial Nauki w naszej szkole - 26 styczeń 2010
* II zjazd na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
* II Festiwal Nauki w naszej szkole - 08 kwiecień 2010r.
* wyjazd uczestników projektu na 7- dniowy obóz naukowy do Wisły

Korzyści dla uczniów, szkoły finansowane ze środków projektu:
- prowadzenie w szkole licznych działań edukacyjnych dla uczniów (zajęcia pozalekcyjne, wycieczki i obozy naukowe)
- nawiązanie stałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim
- otrzymanie zakupionego ze środków projektu sprzętu służącego interaktywnemu prowadzeniu zajęć
- nawiązanie współpracy ze szkołami w innych regionach (wspólne wycieczki i obozy, udział w konkursie)