Prezentacja kierunków dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020
Zobacz...

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Zobacz...


TECHNIKUM NR 2 W OLEŚNIE

Technikum Logistyczne
o specjalności e-transport
W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy absolwentom gimnazjum i absolwentom szkoły podstawowej naukę w Technikum Logistycznym w oparciu o wdrożoną innowację „E-transport w logistyce” z wykorzystaniem sprzętu informatycznego i profesjonalnych programów logistycznych.
W trakcie nauki uczeń zostanie przygotowany do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
AU.22. Obsługa magazynów. (klasa pierwsza i druga)
AU.32. Organizacja transportu. (klasa trzecia i czwarta)
Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.

Absolwent posiądzie umiejętności związane z:
- planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem towarów od producenta do konsumenta,
- realizacją procesów magazynowych w firmie,
- z procesem logistycznym, transportowym i spedycyjnym w oparciu o systemy informatyczne.

Możliwości zatrudnienia absolwentów
Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:
handlu elektronicznego,
kierowania zespołem,
zarządzania systemami informatycznymi w przepływie dóbr i usług,
systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, handel, zaopatrzenie, produkcję,
sprzedaży i prognozowania popytu,
planowania zakupów,
logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
transportu wewnętrznego.
Przyszłość logistyki nierozerwalnie wiąże się z coraz bardziej wyrafinowanymi technologiami cyfrowymi. E- transport w logistyce opiera się na działaniach systemowych z wykorzystaniem Internetu. Dzięki tego typu rozwiązaniom nowoczesne struktury logistyczne są w stanie przetwarzać ogromne ilości informacji i w bardzo szybki sposób dostarczają zamówiony towar do klienta.
Duży nacisk kładzie się na znajomość języków obcych (język angielski i niemiecki).

Praktyki dla technika logistyka organizowane są w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki w wymiarze 4 tygodni.( w klasie 2 i 3)
Szkoła załatwia wszystkie formalności związane z organizacją praktyk zawodowych.
Dodatkowo uczniowie realizują 4-tygodniowe staże w ramach projektów unijnych w firmach logistycznych.Technikum Logistyczne w obiektywie:Zapraszamy na facebook'a...
<

UWAGA! Po zalogowaniu się - wystarczy w okienku "Szukaj znajomych" wpisać pełną nazwę naszej szkoły:
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie