Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej


Projekt systemowy nr POKL.09.02.00-16-008/12 pn. „Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu wdrożona przez REGIONALNE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI w okresie od 1 września 2012 do 31 lipca 2014.

Główne założenia projektu:
- włączenie się w budowę sieci współpracy szkóły z nowoczesnymi firmami oraz opolskimi instytucjami oświatowymi i zrzeszającymi przedsiębiorców,
- 5 nauczycieli z naszej szkoły poprowadzi 20 godz. (+ zadania e-learningowe) zajęć według wypracowanego scenariusza z grupą min. 10 uczniów (grudzień - kwiecień),
- wyposażenie szkoły w zestawy multimedialne (laptop + rzutnik), podręczniki (książkowe lub e-book) oraz materiały biurowe potrzebne do pracy z uczniami,
- konferencja dla Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej "Opracowanie strategii współpracy szkół kształcących zawodowo z przedsiębiorcami",
- zorganizowanie czterotygodniowych praktyk zawodowych (w większości zagranicznych) dla średnio 3 uczniów z naszej szkoły) w miesiącach luty - czerwiec 2013,
- 4 konferencje związane z budowaniem "Sieci współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej",
- 4 seminaria "Planowanie kariery zawodowej" dla uczniów, - dedykowane programy dla szkół poszczególnych branż: gastronomicznej – zajęcia pokazowe „Uczymy się od mistrza“ połączone z warsztatami prowadzone na terenie szkoły przez specjalistów w branży, ekonomiczno-handlowej – zajęcia dla uczniów na terenie RCRE Opole z wykorzystaniem nowoczesnej platformy „Wirtualna firma“, rolniczej, leśnej, turystyczno-hotelarskiej – wyjazd na targi rolnicze i turystyczne, informatycznej, elektronicznej i mechatronicznej – wyjazd na targi nowych technologii CeBIT,
- specjalistyczne warsztaty dźwiękowo-filmowe „Promujemy swoją szkołę“ dla 4 osobowych zespołów uczniowskich, prowadzone w studiu nagrań RCRE przez specjalistów,
- konkurs „Mam wizję – mam plan“ dla uczniów z cennymi nagrodami,
- happening podsumowujący projekt i promujący innowacyjne szkoły zawodowe dla ponad 500 uczniów, dyrektorów i nauczycieli z woj. opolskiego.1 2 3 4 5