Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy

Realizowany na podstawie Uchwały zarządu Województwa Opolskiego nr 3731/2013 z dnia 29.05.2013r.
Działanie 9.2. Programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”
W ramach projektu w ZSEiO Olesno uruchomiono:
1.pracownię hotelarsko – ekonomiczną czyli:
- 10 komputerów
- 1 komputer z ekranem dotykowym
- 2 drukarki laserowe
- 2 skanery
- 1 niszczarkę
- 1 bindownicę
- 1 drukarkę fiskalną
- 10 kas fiskalnych
2. pracownię eksperymentalną fizyczno - chemiczną.

Przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: 1. Zajęcia „Ekonomia w gospodarstwie domowym” -zajęcia pilotażowe – 30 godzin dla grupy 16 uczniów
2. Zajęcia „Obsługa gości w recepcji” – zajęcia pilotażowe – 30 godzin – dla grupy 15 uczniów
3. Zajęcia „Rachunkowość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych” dla grupy 10 uczniów
4. Zajęcia „Moja przyszłość w oparciu o Szok” ” dla grupy 10 uczniów
5. Zajęcia „Pokonać barierę, ja – matematyka” ” dla grupy 10 uczniów
6. Zajęcia „ Z matematyką inwestujesz w przyszłość” ” dla grupy 10 uczniów.

Organizacja zajęć:
- zajęcia w oparciu o Zespół Design Thinking -w okresie trwania projektu
- zajęcia w oparciu o Szkolny Ośrodek kariery - w okresie trwania projektu
- wyjazd na targi turystyczne do Berlina ITB
- warsztaty „Planowanie Kariery Zawodowej”
spotkania jeden raz w semestrze -wyjazdy grup do Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego.
- w marcu 2015r. przeprowadzono kurs barmański dla uczniów Technikum Hotelarstwa – (80 godzin)
- w marcu 2015r. przeprowadzono kurs florystyczny dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu (60 godzin)
- warsztaty z wykorzystaniem symulatora jazdy w trudnych warunkach dla uczniów kształcenia zawodowego
- maj 2015 udział w Wojewódzkim Święcie Szkolnictwa zawodowego w Opolu.

1 2 3 4 5 6 6